Ai phải chịu trách nhiệm cho trong chuẩn đoán hình ảnh phóng xạ

Source hình: Health Care Business Club, Radiologist Vs AI in Medical Imaging, Who is The Winner?

Bài báo của 5 chuyên gia về Khoa phóng xạ (Chẩn đoán hình ảnh - Y học hạt nhân - Xạ trị) trên tạp chí y học phóng xạ của Ý.

Trích dẫn : Emanuel N., Francesca C. Others.(2020).Artificial intelligence: Who is responsible for the diagnosis?. .La radiologia medica.

Link bài báo : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32006241/

Công nghệ dung AI xử lý hình ảnh để áp dụng trong Chẩn đoán hình ảnh - Y học hạt nhân - Xạ trị hình chụp CT, X Quang đọc tìm ra đặc điểm trên phim chụp.

Hiện tại, AI đọc còn chính xác hơn cả người : có những đặc điểm trước đến giờ bác sĩ không phát hiện được thì AI phát hiện ra chỉ ra bệnh một cách chính xác. Đưa ra một câu hỏi: liệu trong tương lai tương lai đưa cho máy đọc là đủ rồi? Có cần các bác sĩ chuyên qua chuẩn đoán hình ảnh (BSCDHA) nữa không? Trước mắt AI robot có thể thay thế hoàn toàn BSCDHA thì cần phải trả lời vấn đề pháp lý liên quan.

Câu hỏi lớn nhất: khi sử dụng các công nghệ tự động, trí tuệ nhân tạo ai sẽ phải chíu trách nhiệm ?

Rất nhiều bài báo nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu bằng các nguyên tắc về trách nhiệm nổi tiếng của Aristote. Theo đó

① Người đó có điều khiển được hành vi không? Có bị ai đe dọa, bắt buộc, khống chế hay không ?

② Người đó có nhận thức được hành vi mình làm hay ko? Ví dụ trẻ em, người mất năng lực nhận thức ko có điều kiện thứ 2 do đó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý

Hai điều kiện này cũng là 2 điều kiện xác định trách nhiệm trong luật hình sự, luật về sai sót dân sự (TORT)

Khi dựa vào vào hai yếu tố này: ta kết luận rằng AI, ROBOT ko chịu trách nhiệm. Lý do là AI không tự điều khiển được, phải có người điều khiển. Thứ 2, AI ko nhận thức được hành vi của nó: AI chỉ đưa ra kết quả phân tích dựa trên các thuật toán có sẵn. Trong trường hợp AI đưa ra kết quả sai: thì trách nhiệm sẽ thuộc về người đọc ra kết quả sai, người làm ra thuật toán AI sai chứ ko phải phần mềm AI hay robot.

Radiologist Vs AI in Medical Imaging, Who is The Winner? | Healthcare Business Club
Radiologists are thinking that AI in medical imaging would take their place and make them lose their jobs, a new battle between them who will be the winner
Hà Minh

Hà Minh