Giới thiệu Blog AI & Legal

Chào các bạn,

Mình tên là Hà Minh.

Hiện tại mình đang làm luận văn tốt nghiệp đề tài về Luật doanh nghiệp và Trí tuệ nhân tạo (AI): cụ thể hơn đánh giá tầm ảnh hưởng AI trong vai trò của Kiểm toán và các nội dung quản trị doanh nghiệp liên quan: như Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, ban kiểm sát các nội dung Corporate Governance.

Trên thế giới mảng nghiên cứu luật, các vấn đề pháp lý và đạo đức về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa hiện đang rất được quan tâm tuy nhiên chưa thấy nội dung này được quan tâm nhiều ở Việt Nam.

Hi vọng qua trang web này có thể chia sẻ những thông tin mới nhất về luật khía cạnh pháp luật và đạo đức của trí tuệ nhân tạo đến với người Việt Nam.