Giới thiệu dự án 'Luật Nhật vì cộng đồng' & quyên góp

I. Giới thiệu dự án:

Với mục tiêu phổ biến Luật Nhật Bản cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản, "Japanese Law for Community" là một dự án phi lợi nhuận dịch luật quan trọng của Nhật Bản sang tiếng Việt và cung cấp miễn phí những nội dung này.

• Tóm tắt dự án: Dịch các luật chính của Nhật Bản sang tiếng Việt và cung cấp miễn phí cho cộng đồng Việt Nam.

• Các luật ưu tiên dịch: Tham khảo bảng đính kèm

• Cơ chế thực hiện: Điều phối viên Dự án gây quỹ và đặt hàng các công ty dịch thuật tại Việt Nam dịch các luật của Nhật Bản.

About Copyrights & Disclaimers

II Tiến độ dự án

Hiện tại, dự án đã hoàn thành việc dịch sang tiếng Việt những luật Nhật sau đây;

A. 6 Luật Cơ Bản

1.刑法/Criminal Law/Luật hình sự

2.民法(第4編第五編―家族法)/Civil Code (Part IV and Part V- Family Law Part)/Bộ Luật Dân Sự (Phần IV và Phần V- Luật Gia Đình)

B. Nhóm luật lao động

1. 労働基準法/Labor Standard Law/Luật Tiêu Chuẩn Lao Động

2.労働契約法/Labor Contract Act/Luật Hợp đồng lao động

3.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律/Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Disputes/Đạo luật thúc đẩy giải quyết các tranh chấp liên quan đến lao động cá nhân

C. Nhóm luật kinh doanh và giao dịch

D. Khác

1. 軽犯罪法/ Luật tội hình sự nhẹ (No English Available)

III. Đóng góp cho dự áns

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các cá nhân, doanh nghiệp đoàn thể đóng góp hiện kim, hoặc đóng góp theo các hình thức khác theo các phương thức sau:

1.Đóng góp thông qua platform:

ベトナム人に日本法律を普及させたい - クラウドファンディング READYFOR
日本の法律をベトナム人に普及させるため、日本法律をベトナム語に翻訳します。 - クラウドファンディング READYFOR

Bảng dự toán chi phí dịch thuật nếu ủy thác các đơn vị dịch thuật bên ngoài.

Xin lưu ý rằng số tiền ước tính trên được ước tính từ đơn giá thị trường của một công ty dịch thuật lớn, nên khả năng cao số tiền thực tế sẽ dao động tùy thuộc vào các công ty thực tế nhận đơn dịch.

* Xin lưu ý rằng luật thứ tự thực hiện cũng như khả năng thực hiện các luật thể thay đổi mà không cần báo trước tùy thuộc vào tình hình gây quỹ và kết quả gây quỹ bằng các phương pháp khác nhau.

* Thứ tự ưu tiên của các luật trên, v.v. sẽ được quyết định theo quyết định các điều phối viên dự án

IV. Cam kết của dự án:

1. Minh bạch – Liêm chính

Chúng tôi cam kết minh bạch trong việc thu chi bằng việc công khai số tiền quyên góp và nội dung chi phí. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện báo cáo tổng kết dự án khi dự án kết thúc hoặc khi kết thúc niên độ (tùy theo thời điểm nào đến trước).

2. Hiệu quả - Chuyên nghiệp

Chúng tôi cam kết sử dụng các nguồn lực nhận được từ cộng đồng vào việc thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất. Ở dự án “Luật Nhật cho cộng đồng” chúng tôi ưu tiên sự chuyên nghiệp – tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các nội dung bản dịch thông qua việc chọn những đơn vị dịch thuật uy tín, cũng như tối ưu hóa, tinh giản hóa quá trình công việc vận hành dự án.

V. Bối cảnh, lý do thực hiện dự án

Do sự thiếu hụt nguồn nhân lực do dân số già và tỷ lệ sinh giảm tại Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đang tiếp nhận lao động nước ngoài trong đó có người Việt Nam. Ngay cả khi có các biện pháp biên giới hạn chế nhập cảnh do Đại dịch Covid-19, số lượng cư dân Việt Nam đã vượt qua Hàn Quốc vào năm 2020, đạt khoảng 500.000 người, đứng thứ hai theo quốc tịch.

Nguồn: Bộ Tư pháp Nhật Bản [1]

Điểm đáng chú ý là tỷ lệ thực tập sinh, tu nghiệp sinh và sinh viên (trong đó phần nhiều là sinh viên trường tiếng) là rất cao, tổng cộng chiếm khoảng 62%. Hơn nữa, so với người Trung Quốc và Hàn Quốc, những quốc gia thuộc khu vực Hán ngữ, hầu hết người Việt Nam ở Nhật Bản không có trình độ tiếng Nhật cao. Hơn nữa, trình độ tiếng Anh thấp hơn so với người Philippines và Brazil.

Hình: Visa của người Việt Nam tại Nhật Bản (FY2020)

Nguồn: Bộ Tư pháp Nhật Bản [2]

Sinh sống là làm việc tại Nhật Bản mà không hiểu nhiều về phong tục và luật pháp của Nhật Bản, người Việt Nam đã và đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối . Do đó, số lượng tội phạm của người Việt Nam tại Nhật Bản đang tăng lên hàng năm, và đã vượt qua Trung Quốc và Brazil để trở thành quốc gia dẫn đầu về số lượng phạm tội.

Hình: Sự thay đổi về số vụ bắt giữ người nước ngoài theo quốc gia

Nguồn: Báo Chunichi [2]

Ngoài ra, do thiếu hiểu biết về luật pháp Nhật Bản, người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản không thể nhận ra nguy cơ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cũng như quyền lợi hợp pháp của họ. Tuy nhiên, hiểu luật bằng tiếng Nhật là một trở ngại rất lớn, và ngay cả những người có tiếng Nhật trình độ cao cấp đã ở nhiều năm cũng không thể dễ dàng hiểu được các văn bản pháp luật Nhật.

Vì vậy, nhận thấy rằng cần phải dịch các luật cơ bản của Nhật Bản sang tiếng Việt, tôi quyết định thực hiện dự án “Japanese Law for Community - Luật Nhật Bản vì cộng đồng”.

VI. Thư ngỏ

Cuối cùng, thông qua dự án này, có thể kỳ vọng sẽ làm giảm tội phạm của người Việt Nam tại Nhật Bản, những người đang ngày càng gia tăng sự hiện diện của họ tại Nhật Bản thông qua việc phổ biến kiến thức pháp luật. Hơn nữa, người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản có thể an tâm sống nhờ biết “những gì tôi có thể làm” và “những gì tôi không thể làm” ở Nhật Bản, nơi có phong tục và luật pháp khác với quê hương của họ.

Bằng cách dịch luật, các nội dung này có thể được sử dụng bởi nhiều nhóm và cá nhân trong tương lai.

Ví dụ, chính quyền địa phương Nhật Bản các tổ chức NPO, NGO hướng dẫn cư dân Việt Nam;

Phiên dịch, thông dịch tư pháp tiếng Nhật

Các công ty luật, công ty kế toán Nhật Bản, v.v. tư vấn cho khách hàng Việt Nam

Sinh viên Việt Nam học luật Nhật Bản,

Các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu luật pháp Nhật Bản, v.v.

Chúng ta chỉ cần dịch một lần, dự án sẽ mang lại lợi ích cho số lượng lớn người dân trong nhiều năm và sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả xã hội Nhật Bản và Việt Nam.

Rất mong được sự giúp đỡ của quý vị

Hà Minh

Hà Minh