Nguồn kiến thức về Marketing

Mình rất thích kênh Brands Việt Nam, nơi cập nhật những nguồn kiến thức về marketing mới nhất từ Mỹ. Video dưới đây hơi cũ rồi nhưng rất hay. Mọi người ngâm cứu nhé.