Cùng học về thuế Nhật với Hami

Kỳ này chúng ta sẽ đi sâu hơn về Thuế Quốc Gia. Sau khi hiểu định nghĩa và cơ quan quản lý Thuế Quốc Gia, cùng đi vào trang web để tìm hiểu nhé.