Corporate Governance - Quản trị doanh nghiệp

Nhân dịp ngày mai zemi luật doanh nghiệp của mình thảo luận về Corporate Governance (Quản Trị Doanh Nghiệp) phải sưu tầm nhiều bài báo về đề tài này mình giới thiệu sơ sơ với mọi người về nội dung này ở Nhật Bản.

Corporate Governance được dịch là Quản trị Doanh Nghiệp ở Việt Nam mình thấy không thoát nghĩa lắm. Vì từ Quản trị (trong quản trị kinh doanh) hơi giống quản lý, phát triển kinh doanh hơn. Ngay cả ở Âu Mỹ, người ta đã từng tranh cãi về khái niệm Corporate Governance rất nhiều cho đến gần đây. Theo định nghĩa của J. Wolfensohn (cựu giám đốc World Bank) có nghĩa là nhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự công bằng doanh nghiệp, tính minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm. Vấn đề này nếu trong một công ty quy mô nhỏ nơi người góp vốn cũng chính là những nhà điều hành công ty, sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Nhưng quy mô càng lớn, người sở hữu và người kinh doanh tách rời, các giám đốc điều hành có quyền hạn to lớn với tài sản công ty cũng như số vốn của cổ đông (những người không hàng ngày theo sát việc quản lý, vận hành công ty). Corporate Governance ngày càng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng vì tầm quan trọng. Do đó Corporate Governance nên dịch ra là kiểm soát doanh nghiệp thì sẽ đúng nghĩa hơn.

Bài viết từ năm ngoái chỉ rằng nhà đầu tư sẽ hưởng lợi nhiều hơn khi luật về Corporate Governance ở Nhật tiến gần hơn tiêu chuẩn Quốc tế.

Có nhiều lý do được chỉ ra khi nước Nhật thượng tôn pháp luật, tinh thần cống hiến vì công ty lại xảy ra nhiều scandals về Corporate Governance. Mình sẽ trình bày sau nhé.

Bonus về Corporate Governance Code mới thay đổi năm ngoái ở Nhật bằng tiếng Anh.

https://www.jpx.co.jp/english/news/1020/b5b4pj000000jvxr-att/20180602_en.pdf?fbclid=IwAR0cgAMgQ0xgnQsRdvoWBQBdb-VzOT0RQ3-GXYZdhcJaH0Nu5QhD4-2H4_M https://asia.nikkei.com/Opinion/Investors-stand-to-gain-from-Japan-s-corporate-governance-reforms2?fbclid=IwAR0SgGiYXH9MqdPIpivL7miZ7GPoFxmFrwiSCHdF40SYh8rnsX0SGwWEkCI