“Ngai vàng” tuyệt đối của Mark có lung lay

Mặc dù là nhà sáng lập, cổ đông lớn nhất với hơn 60% quyền phủ quyết, ông chủ thật sự của đế chế Facebook. Nhưng khi đã lên sàn, công ty chịu rất nhiều quy chế ràng buộc của Ủy Ban Chứng Khoán (SEC). Liệu “ngai vàng” tuyệt đối của Mark có lung lay.

Niêm yết trên sàn chứng khoán có thể giúp những nhà sáng lập công ty có một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng đồng thời công ty sẽ phải tuân theo rất nhiều điều luật mới (ví dụ như Corporate Governance Code mà mình có dịp giới thiệu). Đó là lý do mà nhiều công ty lớn không muốn niêm yết.

https://zingnews.vn/thang-sau-ngai-vang-cua-mark-zuckerberg-co-sup-do-post936128.html?fbclid=IwAR2DXzOppaaDU2eTkx4CWNeJBLdAHTgexOUHN6wLIFFDQ5yE0K21YVT0sIU
Hà Minh

Hà Minh