Giới thiệu Mobility as a Service và tổng quan ở Việt Nam, Singapore và Nhật Bản

Cuối tuần vừa rồi tôi có giới thiệu về mô hình MaaS ở Việt Nam Nhật Bản và Singapore tại Vietnam Summit in Japan 2021.

MaaS là mô hình dịch vụ giao thông công nghệ được xem là tương lai của các đô thị thông minh trong tương lai. Tuy tình hình hạn chế đi lại và di chuyển cho dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực và to lớn đến sự phát triển các dịch vụ MaaS ở thời điểm hiện tại, tiềm năng của MaaS vẫn được đánh giá rất cao nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa triển khai hoạt động tàu điện đô thị lần đầu tiên ở Hà Nội.

Rất hi vọng MaaS sẽ được nhiều người Việt Nam quan tâm hơn trong tương lai để thúc đẩy các mô hình giao thông công cộng hiện đại hạn chế các phương tiện di chuyển cá nhân, tăng tính bền vững cho môi trường.

Nghe lại nội dung :

Facebook:

SMART CITY/ICT XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
09:00 - 10:30 SMART CITY/ICT XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI Theo dự báo của Liên hiệp quốc*, khoảng 70% dân số sẽ sống ở các đô thị vào năm 2050....

Spotify: