Đại dịch Covid 19 - Thử thách cực đại cho các chính phủ các nước đang phát triển tại châu Á.

Có một điều tình cờ là ngay trước khi Covid 19 bùng phát nhóm mình ởcông ty có làm một nghiên cứu của chính phủ Nhật, nội dung là các vấn đề hiện tại của các thành phố lớn ở Châu Á, và cơ hội phát triển kinh doanh của công ty Nhật.

Mình khi đó vừa mới vào nên làm phần “ngán” nhất là thu thập dữ liệu thống kê cơ bản và phỏng vấn cư dân tìm ra vấn đề nổi cộm. Nhưng quá trình thực hiện dự án giúp mình có hiểu biết toàn diện về hiện trạng các đại đô thị Châu Á.

Thật sự qua phỏng vấn thì các nội dung của các thành phố có cùng mức độ phát triển với Việt Nam hầu hết đều có các vấn đề tương tự nhau. Nếu chọn 3 điểm vấn đề nổi cộm tiêu biểu thì có điểm nội dung chính mà hầu như thành phố nào cũng nêu lên và cũng là vấn đề chính của Việt Nam:

1. Hệ thống Y tế quá tải

2. Kẹt xe ô nhiễm môi trường

3. Hệ thống hành chính, quản lý còn nhiều bất cập

(Vì lí do tiêu chí làm research tránh làm trùng lắp nội dung, làm cho nội dung phong phú cho phần sau của nghiên cứu là tìm cơ hội kinh doanh cho các công ty Nhật, nên nội dung của nghiên cứu phải chọn những điểm vấn đề khác.)

Đại dịch lần này đánh trực tiếp vào 2 trong số 3 vấn đề trên đặc biệt là hệ thống y tế ở các nước đang phát triển. Chính phủ các nước đều lúng túng như nhau, nhưng các nước phát triển có hệ thống y tế, an sinh xã hội tốt hơn nên khả năng chịu đòn Covid vẫn tốt hơn.

Bài viết không đưa bất kỳ giải pháp nào cho tình hình hiện tại, nhưng chắc chắn là qua cú sốc của đại dịch này mọi người sẽ nhìn rõ ràng các vấn đề tồn đọng cũng như xác định ưu tiên để giải quyết, phát triển.

Link nghiên cứu (bằng tiếng Nhật): https://www.mlit.go.jp/common/001398963.pdf

Hà Minh

Hà Minh