Những nhân vật sẽ xuất hiện trong đồng tiền mới ở Nhật

Mọi người có thắc mắc những nhân vật sẽ xuất hiện trong đồng tiền mới ở Nhật là ai không. Hãy cùng xem slide để biết thêm nhé.