Cách phân biệt rượu Nhật

Thật sự mình không phân biệt được các loại rượu cồn nên đã rất bất ngờ khi biết Nhật có hẳn một bộ luật thuế rượu cồn (酒税) rất phức tạp. Hãy enjoy cách phân biệt rượu Nhật từ video của tổng cục thuế quốc gia nhé.