Chính sách trang

1. Bản quyền:

Bản quyền của các văn bản, hình ảnh, v.v. được đăng trên trang web này thuộc về HaMinh Initiatives hoặc các nhà cung cấp văn bản, hình ảnh, v.v. Những tác phẩm này không được chuyển hướng hoặc trích dẫn mà không được phép, trừ khi được luật bản quyền cho phép, chẳng hạn như "sao chép để sử dụng riêng" hoặc "trích dẫn".

Xin lưu ý là bản quyền các bản tiếng Nhật và tiếng Anh của các luật Nhật Bản thuộc về chính phủ Nhật và không được bảo hộ theo luật bản quyền Nhật (Luật Bản Quyền điều 13, 著作権法第13条). Tuy nhiên bản dịch tiếng Việt của các luật này không thuộc về chính phủ Nhật mà thuộc về dự án ‘Japanese Law for Community’. Bất kỳ hình thức sao chép, đăng lại nào trái pháp luật của dự án đều là vi phạm luật bản quyền Nhật Bản (著作権法).

Bạn có thể tự do đặt liên kết đến trang web của haminh.org. Vào thời điểm đó, vui lòng ghi rõ đó là liên kết đến trang web của haminh.org .

2.Miễn trừ trách nhiệm pháp lý với nội dung dịch thuật:

Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên trang web này, nhưng trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của người dùng sử dụng thông tin trên trang web này. Trong mọi trường hợp, haminh.org sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do người dùng truy cập trang web này gây ra.

3. Lưu ý khác

Dữ liệu trên trang web này là dữ liệu trước khi được người bản ngữ và chuyên gia dịch thuật pháp lý, chuyên ngành kiểm tra và chỉnh sửa, và có thể được sửa trong tương lai. Vì vậy vui lòng tham khảo các luật quy định chính thức,  các chuyên gia pháp lý để nắm rõ các vấn đề chuyên sâu.

Về từ điển :

Như bạn đã biết, ý nghĩa của các thuật ngữ chuyên ngành có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực và ngữ cảnh. Từ điển này là một tài liệu tham khảo để giúp bạn hiểu nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng trang này,